Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka

im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
katalog »

Oferta

Katalogi i bazy bibliograficzne

Katalogi i bazy bibliograficzne

Katalog Integro, Bibliografia Zagadnień Pedagogicznych, Bibliografia woj. kujawsko-pomorskiego (region bydgoski, region toruńsko-włocławski)

Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie zbiorów

Regulamin udostępniania zbiorów Godziny otwarcia wypożyczalni – patrz na dole strony. Czytelnia czynna: 09.00 – 15.00 (pn.-pt.).

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu i poruszaniu się, pragnących skorzystać z zasobów i usług biblioteki

Czytelnia online

Czytelnia online

Dostęp do serwisu IBUK LIBRA zawierającego elektroniczne wersje książek naukowych. Cyfrowa wypożyczalnia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACADEMICA

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne

Organizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów na wszystkich etapach kształcenia. Oferta na rok szkolny 2023/24.

Bibliografie

Bibliografie

Zestawiania bibliograficzne na zamówienie nauczycieli. Na stronie internetowej dostępne są zestawienia prezentujące zbiory Biblioteki na aktualne i ważne tematy.

Organizacja konkursów

Organizacja konkursów

Quizy, konkursy tradycyjne i internetowe, literackie, plastyczne, rocznicowe.

Wspomaganie szkół

Wspomaganie szkół

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Zajęcia edukacyjne dla uczniów. Promowanie dobrych praktyk. O wspomaganiu

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne

Szkoła naszych dziadków i pradziadków; Losy nauczycieli bydgoskich w latach 1939 – 1945; Tajne nauczanie; Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendlerowa; Sekrety Bydgoszczy… Wszystkie tematy

Medioteka

Medioteka

Medioteka Języka Niemieckiego pod patronatem Goethe Institut, a także bogate zbiory do nauczania języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego. Zbiory dźwiękowe, filmy, audiobooki.

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny

Oferta specjalna w dostępie do zbiorów dla uczniów z rekomendacją nauczyciela prowadzącego.

Dostęp do Internetu

Dostęp do Internetu

Bezprzewodowy dostęp do sieci Internet dla użytkowników posiadających przenośne urządzenia zgodne z Wi-Fi. Możliwość korzystania z komputerów w Wydziale Informacji.

Konferencje i warsztaty

Konferencje i warsztaty

Organizacja konferencji metodycznych, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli.

Wolontariat

Wolontariat

Projekty wolontariatu europejskiego w bibliotece: Travel to Europe, Together in Europe, To Be Like Librarian. (więcej…)

O bibliotece

Misja
Wydział Udostępniania Zbiorów
Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
Muzeum Oświaty
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Kodeks etyki pracowników
Historia biblioteki
Struktura organizacyjna
Misja

Misja

Misją Biblioteki jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej, niezbędnej do osiągnięcia sukcesu doskonalącej się zawodowo kadry pedagogicznej, studentów i innych osób korzystających z Biblioteki. Biblioteka poprzez swoje zasoby i ukierunkowaną działalność uczestniczy w systemie wspomagania rozwoju szkół i placówek oświatowych, służy wspieraniu tych placówek w wykonywaniu ich zadań. Wszystkim zainteresowanym problematyką oświaty i wychowania Biblioteka stwarza warunki do kształcenia, samokształcenia i doskonalenia zawodowego oraz zapewnia dostęp do wiedzy i informacji.

Wydział Udostępniania Zbiorów

Wydział Udostępniania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Małgorzata Zapędowska
malgorzata.zapedowska@pbw.bydgoszcz​.pl

tel. 52 341 30 74 wew. 18 czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl
tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew.17 wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funkcjonują: Czytelnia Główna, Wypożyczalnia, Zbiory Audiowizualne. (więcej…)

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Lucyna Poźniakowska-Misiak
lucyna.pozniakowska@pbw.bydgoszcz​.pl

Tel. 52 341 19 84 wew. 13 – opracowanie
Tel. 52 340 01 40 – gromadzenie

opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych

Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Ewa Bedełek
ewa.​bedelek@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew. 16

pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funkcjonuje:
Czytelnia Bibliograficzna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. (więcej…)

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

KIEROWNIK WYDZIAŁU:

mgr Joanna Grabowska-Janowiak
joanna.​grabowska@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czynne:

poniedziałek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 17:00
środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00

Tel. 52 342 65 90
muzeum​.pbw​.bydgoszcz​.pl

Muzeum funkcjonuje od 15 września 1985 roku, a w strukturze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy od 1992 roku. (więcej…)

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Małgorzata Wierzbowska
malgorzata.wierzbowska@pbw.bydgoszcz​.pl

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84
administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kodeks etyki pracowników

Kodeks etyki pracowników

Kodeks etyki pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy wyznacza standardy postępowania pracowników w związku z wykonywaniem przez nich zadań służby publicznej, rozumianej nie tylko jako wykonywanie poleceń zwierzchników, lecz również jako służenie interesom wspólnoty samorządowej i społeczności lokalnej oraz postępowanie zgodnie z wartościami przyjętymi w demokratycznym społeczeństwie. Pobierz plik

Historia biblioteki

Historia biblioteki

Biblioteka powstała w 1921 r. w Toruniu jako Okręgowa Biblioteka Pedagogiczna Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego z inicjatywy pierwszego kuratora Zygmunta Gąsiorowskiego. Księgozbiór gromadzono w oparciu o apel zwrócony do wydawnictw i księgarń.

W 1932 r. w związku z likwidacją kuratorium księgozbiór przekazano bibliotece w Grudziądzu.

Biblioteka wznowiła swoją działalność 1 października 1938 r. (więcej…)

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Pronobis-Sosnowska

tel. 52 341 19 84

dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl

WYDZIAŁY:

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Wydział Udostępniania Zbiorów
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
Muzeum Oświaty
Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
85 – 094 Bydgoszcz
adres ePUAP: /PBW_Bydgoszcz/SkrytkaESP

Numer konta: 26 1020 1462 0000 7002 0220 0327

Dyrektor
mgr Ewa Pronobis-Sosnowska
e‑mail: dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Dyrektor Biblioteki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 11:00 do 16:00. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia interesantów odbywają się w następny dzień tygodnia w tych samych godzinach.

Informacja
tel. 52 341 19 84 wew. 16
e‑mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Sekretariat
tel. 52 341 19 84
e‑mail: administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Główna księgowa
mgr Anna Kuriata-Urbanek
tel. 52 341 71 86
e‑mail: ksiegowosc1@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kierownik gospodarczy
tel. 52 341 19 84
e‑mail: malgorzata.​wierzbowska@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Gromadzenie i opracowanie zbiorów
tel. 52 340 01 40
e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czytelnia
tel. 52 341 19 84 w. 18
e‑mail: czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wypożyczalnia
tel. 52 341 19 84 w. 17
e‑mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Muzeum Oświaty
tel. 52 342 65 90
e‑mail: muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Inspektor ochrony danych osobowych
mgr Edyta Ksobiak
iod@​pbw.​bydgoszcz.​pl