Marian Rejewski

Marian Rejewski

Biblioteka realizuje projekt o Marianie Rejewskim, jego dokonaniach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkrycie dla losów II wojny światowej. Skierowany jest on do uczniów klas 6 – 8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. W jego ramach realizowane są zajęcia edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym z wykorzystaniem środków multimedialnych, w czasie których uczniowie zapoznają się z życiem oraz działalnością znanego bydgoszczanina, jego dokonaniami na polu matematyki oraz kryptologii.

W trakcie zajęć młodzież ma okazję zapoznać się ze stosowanymi w Enigmie tajnikami szyfrowania maszynowego oraz przećwiczyć przy pomocy specjalnego programu komputerowego szyfrowanie wiadomości z zastosowaniem kodu „Enigmy“.

W ramach projektu i realizowanych lekcji prezentujemy także wystawę pod nazwą „Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog“ zorganizowaną z okazji 80. rocznicy złamania Enigmy przez tego wybitnego matematyka i genialnego kryptologa, który urodził się w Bydgoszczy, tu uczęszczał do szkoły i tu powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakończeniu wojny.

Częstym gościem biorącym udział w realizowanych lekcjach jest płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, który wygłasza przy tej okazji prelekcję na temat życia i działalności znakomitego bydgoszczanina, wybitnego matematyka i kryptologa Mariana Rejewskiego oraz opowiada o historii złamania kodu maszyny szyfrującej.

Cele zajęć:

 • Budowanie własnej tożsamości młodego pokolenia.
 • Promowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
 • Rozbudzanie pasji matematycznych uczniów poprzez przybliżenie postaci Mariana Rejewskiego jako ojca nowoczesnej matematyki.
 • Rozwijanie zainteresowań historycznych poprzez propagowanie wpływu złamania szyfru Enigmy na losy II wojny światowej.
 • Wspieranie szkół i nauczycieli poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół w zakresie edukacji regionalnej.
 • Promowanie książek o Marianie Rejewskim oraz pozostałych zbiorów i zasobów informacyjnych Biblioteki w środowisku

OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: „MARIAN REJEWSKI: MATEMATYKKRYPTOLOGBYDGOSZCZY

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza grupy przedszkolne oraz uczniów klas 1 – 6 szkół podstawowych do udziału w zajęciach z edukacji regionalnej „Marian Rejewski – matematyk i kryptolog z Bydgoszczy”.

Celem zajęć jest:

 • popularyzacja w środowisku postaci Mariana Rejewskiego,
 • zwrócenie uwagi na znaczenie złamania kodu Enigmy,
 • budzenie dumy z przynależności do regionu, z której pochodzi wybitny rodak: matematyk, kryptolog,
 • kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci poprzez poznawanie historii własnego narodu,
 • wspieranie szkół i nauczycieli w realizacji edukacji regionalnej.

Program każdego spotkania przewiduje:

 • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek polskiej historii,
 • zajęcia plastyczne – wykonanie ilustracji lub innej pracy związanej z tematem,
 • krótka prezentacja związana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 20 – 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Małgorzata Tyczyńska
85 – 094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
tel. 52 341 – 30-74 lub e‑mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

PROJEKT EDUKACYJNY – „ENIGMA 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEWSKIEGO.

Wiosną 2014 r. realizowaliśmy cykl zajęć w ramach Projektu Edukacyjnego Enigma 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEWSKIEGO. 375 uczniów z 8 szkół podstawowych i gimnazjum wysłuchało wykładu i obejrzało wystawę „Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog” oraz uczestniczyło w zajęciach szyfrowania danych.

W roku Mariana Rejewskiego (2015) realizowany był projekt w ramach programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski w Warszawie obejmujący grę kryptologiczną, zajęcia edukacyjne i prelekcje, mobilną wystawę w kilkunastu miejscach woj. kujawsko-pomorskiego, wydanie publikacji dla młodego czytelnika o słynnym kryptologu oraz utworzenie strony internetowej marian​-rejewski​.pl.

Zapraszamy do obejrzenia stałej wystawy „Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog“ i na zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem symulatorów Enigmy.

 

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85 – 094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
tel. 052 342 – 65-90