Dziecięca Akademia Czytania Bajek

Dziecięca Akademia Czytania Bajek

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy zaprasza grupy przedszkolne oraz uczniów młodszych klas szkół podstawowych do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych, obejmujących m.in. czytanie tekstów literackich, rysowanie, zagadki i inne atrakcje. Nasze działania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Wirtualna tablica Akademii

Celem zajęć jest:

  • popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci,
  • wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek,
  • integracja dzieci,
  • budzenie potrzeb estetycznych i poznawczych dzieci,
  • kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci,
  • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.

Program każdego spotkania przewiduje:

  • prezentację tekstu literackiego (głośne czytanie lub opowiadanie),
  • rozmowę kierowaną sprawdzającą stopień zrozumienia tekstu przez dzieci oraz dającą im możliwość wyrażenia swoich emocji,
  • zajęcia plastyczne – wykonanie ilustracji lub innej pracy tematycznie związanej z prezentowanym tekstem,
  • krótki film edukacyjny związany z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Zgłoszenia przyjmuje:
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340 – 01-40 lub e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl