Ochrona danych osobowych – RODO

RODO, czyli zmiany w przepisach dot. ochrony danych osobowych

Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jaki jest cel RODO?
Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Co znajduje się w treści załączonej klauzuli?
Informacja o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

Czy w związku z RODO należy się skontaktować z Biblioteką?
Nie, nie trzeba kontaktować się z Biblioteką, ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z:
klauzulą informacyjną dla użytkowników
klauzulą informacyjną dla kontrahentów
klauzulą informacyjną dla uczestników konkursów
klauzurą informacyjną dla uczestników konferencji/seminariów
klauzulą informacyjną dla pracowników
klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników

Jak można skontaktować się z inspektorem danych osobowych w Bibliotece?
Wszelkie pytania i uwagi należy przesyłać do inspektora danych osobowych – Edyty Ksobiak – e‑mail: iod@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Wniosek o usunięcie danych osobowych ze zbioru ewidencji czytelników