Prezenty z okazji Tygo­dnia Bibliotek

Prezenty z okazji Tygo­dnia Bibliotek

Ibuk Libra udostępnia użyt­kow­nikom plat­formy lite­ra­turę faktu. Od 8 maja przez miesiąc można wybierać z ponad 900 dodat­ko­wych tytułów. Użyt­kow­nicy biblio­teki, którzy jeszcze nie skorzy­stali z kodów PIN, mogą je bezpłatnie uzyskać w wypo­ży­czalni. Zapra­szamy do cało­do­bowej czytelni online!

Bezpłatny dostęp do tysięcy e‑booków

Bezpłatny dostęp do tysięcy e‑booków

Z okazji Między­na­ro­do­wego Tygo­dnia Książki Elek­tro­nicznej rusza akcja dla czytel­ników „Książki na przed­wio­śnie“. W okresie od 6 do 24 marca br. dostaną Państwo rozsze­rzony dostęp do ponad 7 000 książek w serwisie Ibuk Libra.

Dla naszych czytel­ników, którzy jeszcze nie skorzy­stali z czytelni online, czekają w wypo­ży­czalni kody PIN do logo­wania na stronie libra​.ibuk​.pl.

Książki na przed­wio­śnie – plakat