Wszystko, co najważniejsze

Wszystko, co najważniejsze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i wychowawców na zajęcia edukacyjne przygotowane w ramach projektu „Wszystko, co najważniejsze, czyli poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach”.

W spotkaniach mogą wziąć udział uczniowie wszystkich poziomów kształcenia. W oparciu o wybrane teksty literackie ilustrujące daną wartość, porozmawiamy o tym, czym są wartości w ujęciu materialnym pozamaterialnym i moralnym. Wybrana lektura, wykorzystana podczas zajęć, ma na celu wzmocnić motywacje u uczniów do praktykowania wartości moralnych w życiu.

Projekt został opracowany w związku z jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 – Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Pamiętajmy, że życie wg wartości jest warunkiem bycia mądrym, dobrym i szczęśliwym człowiekiem.

Tematyka zajęć:

wiek uczestników: 6 – 10 lat

Przyjaźń – latarki i listy na topie! 

Mądrość, czyli o zamienianiu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę. 

Dobroć, czyli Mocarze górą. 

Poczytajmy i porozmawiajmy o wartościach. 

wiek uczestników: 10 – 12 lat

Przyjaźń to prawdziwy skarb – na podstawie „Małego Księcia”. 

Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości. 

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. 

wiek uczestników: 13 – 15 lat

Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać ( „Gorzka czekolada i inne opowiadania”). 

To, co konieczne – to, co zbyteczne (Michel Piquemal „Bajki filozoficzne”). 

Skrzydlata miłość. O wartościach na podstawie powieści Freda Bodswortha „Odmieniec”.

wiek uczestników: 13 – 19 lat

W celu uzgodnienia terminu zajęć prosimy o kontakt telefoniczny lub e‑mailowy :
tel. 52 341 30 74
e‑mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl.