Edukacja włączająca – Poznajmy się

Edukacja włączająca – Poznajmy się

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i nauczycieli na zajęcia edukacyjne pt. „Poznajmy się“. W spotkaniach mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych. Cele prowadzonych zajęć:

  • promowanie integracji społecznej;
  • rozwijanie wiedzy o różnych niepełnosprawnościach wśród uczniów;
  • rozwijanie świadomości uczniów w odniesieniu do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
  • podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z wybranymi tekstami z publikacji „Duże sprawy w małych głowach” autorstwa Agnieszki Kossowskiej, które pomogą w zdobyciu wiedzy o niepełnosprawnościach, zrozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych i budowaniu wzajemnych relacji.

Zaproszenie – plakat w formacie pdf

W celu uzgodnienia terminu zajęć prosimy o kontakt telefoniczny lub e‑mailowy :
Małgorzata Lewandowska-Pyż
tel. 52 340 01 40
e‑mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com