Zajęcia dla seniorów

Zajęcia dla seniorów

Biblio­teka oferuje zajęcia edu­ka­cyjne dla osób 60+. Skie­ro­wane są do wszystkich osób zainteresowanych proponowaną tematyką.

Aktualna oferta (w roku szkolnym 2021/2022):

I. Kurs komputerowy dla seniorów

Program kursu obejmuje 12 spotkań, które prowadzone będą w grupach 6 osobowych i realizowane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygodniu.
Treści programowe:
Budowa komputera
1. Elementy zestawu komputerowego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki informacji – 1 x 45 minut
Praca w środowisku Windows
1. Podstawowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut
2. Analiza zasobów komputera w oparciu o „Mój komputer”- 1 x 45 minut
3. Zarządzanie plikami i folderami – zapisywanie pliku na dysku, kopiowanie i wklejanie plików, usuwanie plików, kopiowanie plików na wybrany nośnik informacji – 1 x 45 minut
Edytor tekstu
1. Budowa i działanie klawiatury – funkcje klawiatury w edytorach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut
2. Ogólne zasady redagowania tekstów – pisanie prostych tekstów, elementy formatowania i redagowania tekstów: czcionka, akapit, numeracja stron, obramowanie itd. – 2 x 45 minut
Internet jako narzędzie zdobywania i wymiany informacji
1. Budowa i zastosowanie sieci Internet – przeglądarki, strony WWW – 1 x 45 minut
2. Sposoby wyszukiwania informacji w Internecie – portale i wyszukiwarki – 1 x 45 minut
3. Założenie skrzynki pocztowej – 2 x 45 minut
4. Inne sposoby komunikowania przez Internet – komunikatory internetowe – 1 x 45 minut

Cele zajęć:

 • poznanie podstawowych pojęć związanych z użytkowaniem komputera;
 • panowanie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem systemowym i użytkowym;
 • aktywizowanie seniorów poprzez ćwiczenie umysłu i zdobywanie nowych umiejętności;
 • wdrażanie do poszerzania swojej wiedzy poprzez korzystanie z literatury informatycznej;
 • dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem techniki komputerowej.

II. Kurs języka angielskiego dla początkujących

Zaplanowanych jest sześć 2‑godzinnych spotkań w regularnych, cotygodniowych odstępach. Uczestnicy kursu na każdych zajęciach są zachęcani do pracy w parach lub mniejszych grupach w celu rozwijania umiejętności mówienia. Każde spotkanie poświęcone jest wprowadzaniu i utrwalaniu zwrotów, wyrażeń, słownictwa i niezbędnych zasobów gramatycznych dotyczących następujących zagadnień:

 • przedstawianie się, powitania, pożegnania,
 • nazwy i liczby,
 • zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi,
 • słownictwo związane z rodziną, zawodami,
 • codzienne czynności, obowiązki, praca, dni tygodnia, rutyna,
 • czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
 • mój dom, moje miasto, słownictwo –wyposażenie domu,
 • określenie położenia, ruch drogowy, komunikacja miejska,
 • pogoda, czas teraźniejszy Present Countinuous,
 • w restauracji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecznościowe,
 • czasownik can i wyrażenie would you like,
 • wygląd, cechy charakteru, zwrot have got,
 • w czasie podróży, na lotnisku, na dworcu, wakacje,
 • określenie miejsc góry, rzeka itp. określenia czasu i godziny,
 • czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji językowych. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podstawowej komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych, z którymi uczestnicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobieżnych kontaktach z obcokrajowcami w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego w mowie oraz rozumienie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych kontekstach.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Handzel
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16