Edukacja czytelnicza

Edukacja czytelnicza

Do zadań publicznej biblioteki pedagogicznej należy m.in. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych, a co za tym idzie biblioteka może organizować i prowadzić działalność edukacyjną, a w szczególności otwarte zajęcia i lekcje biblioteczne.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy realizowane są lekcje biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej dla wszystkich poziomów nauczania. Zajęcia organizowane są po wcześniejszym ustaleniu tematu i terminu.

Realizowane tematy:

  • Droga czytelnika w bibliotece;
  • Warsztat informacyjny PBW w Bydgoszczy;
  • Historia książki;
  • Zasady tworzenia opisu bibliograficznego i bibliografii załącznikowej;
  • Jak powstaje książka.

Kontakt:
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
Tel. 52 341 30 74, wew. 16
e‑mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

  • Droga książki w bibliotece.

Kontakt:
Wydział Udostępniania Zbiorów
Tel. 52 341 30 74, wew. 17
e‑mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl