Edukacja czytelnicza

Edukacja czytelnicza

Do zadań publicznej biblioteki pedagogicznej należy m.in.: inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych, a co za tym idzie biblioteka może organizować i prowadzić działalność edukacyjną, a w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy realizowane są lekcje biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej dla wszystkich poziomów nauczania.
Zajęcia organizowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu i tematu.

NAJCZĘŚCIEJ REALIZOWANE TEMATY :

  • Droga czytelnika w bibliotece;
  • Warsztat informacyjny PBW w Bydgoszczy;
  • Historia książki;
  • Zasady tworzenia opisu bibliograficznego i bibliografii załącznikowej;
  • Jak powstaje książka.

Kontakt:
WYDZIAŁ INFORMACJIWSPOMAGANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Tel. 52 – 341-30 – 74 wew. 16