Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Biblioteka oferuje zajęcia edukacyjne z doradztwa zawodowego.
Skierowane są do uczniów klas 7 – 8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, prowadzone na miejscu w bibliotece lub w szkołach zainteresowanych współpracą w ramach godzin lekcyjnych.

Cykl składa się z trzech lekcji:

  1. Jesteś siebie wart”. Celem zajęć jest doskonalenie przez uczniów umiejętności dostrzegania i nazywania swoich atutów, kształtowanie umiejętności nazywania i określania swoich zalet oraz dokonanie wartościowania swoich mocnych stron.
  2. Poznaj zawody”. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapoznanie młodzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwróceniu uwagi na stereotypy w myśleniu o rolach zawodowych.
  3. ABC poszukiwania pracy”. Celem zajęć jest wskazanie uczniom możliwości aktywnego poszukiwania pracy, uświadomienie uczniom prawidłowej konstrukcji CV oraz ułatwienie refleksji na temat przyczyn, dla których pracodawcy przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne.

Zapraszamy!
Kontakt: Agnieszka Handzel
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16