Lekturowa kryptogra

Lekturowa kryptogra

Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas V – VIII mające na celu sprawdzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu lektur obowiązkowych. Uczniowie odpowiadają na 14 pytań w formie m.in. zagadek, testów, krzyżówek itp. (także z elementami kryptologii). Uczestnicy współpracując ze sobą mogą wykazać się znajomością lektur i odkryć główne hasło.
Czas trwania zajęć: 45 minut.

Kontakt:
Małgorzata Tyczyńska, Magdalena Jaskulska-Hamadi
tel. 52 341 30 74 wew. 17
wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl