Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

KIEROWNIK WYDZIAŁU:

mgr Joanna Grabowska-Janowiak
joanna.​grabowska@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czynne:

poniedziałek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 17:00
środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00

Tel. 52 342 65 90
muzeum​.pbw​.bydgoszcz​.pl

Muzeum funkcjonuje od 15 września 1985 roku, a w strukturze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy od 1992 roku. 

DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM:
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów,
 • organizowanie wystaw stałych i czasowych,
 • publikowanie informatorów, prac popularnonaukowych i opracowań metodycznych,
 • realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych: prowadzenie zajęć wynikających z programów nauczania, przybliżanie historii i tradycji zawodu nauczyciela, upowszechnianie historii oświaty regionu bydgoskiego.
MUZEUM OŚWIATY GROMADZI:
 • muzealia: wyposażenie ucznia i nauczyciela, sprzęt szkolny, pomoce naukowe;
 • archiwalia: spuściznę nauczycieli dokumentującą ich zawodową i pozazawodową działalność, materiały ukazujące drogę kształcenia i doskonalenia zawodowego, zespoły szczątkowych akt szkół i placówek oświatowych;
 • zbiory biblioteczne: podręczniki, lektury szkolne, literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki, czasopisma i wycinki prasowe o tematyce oświatowej, fotografie.
WYSTAWY STAŁE:
 • Szkoła sprzed lat (okres zaborów i dwudziestolecia międzywojennego);
 • Losy nauczycieli bydgoskich w latach 1939 – 1945;
 • Szkice z dziejów oświaty (najciekawsze wydarzenia z historii bydgoskiego szkolnictwa w latach 1945 – 1980);
 • Tradycje związkowe pracowników oświaty (działalność związków zawodowych, głównie ZNP oraz NSZZ „Solidarność”);
 • Marian Rejewski – bydgoszczanin, matematyk, kryptolog;

PROPOZYCJE TEMATÓW LEKCJI MUZEALNYCH