Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych

Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Ewa Bedełek
ewa.​bedelek@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew. 16

pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funkcjonuje:
Czytelnia Bibliograficzna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Wydział:
– udziela (bezpośredniej i telefonicznej) informacji bibliotecznej i bibliograficznej oraz rzeczowej,
– opracowuje zestawienia bibliograficzne na zamówienie Kuratorium Oświaty, KPCEN, ZNP, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych i organizacji,
– realizuje zadania wynikające z edukacji czytelniczej i medialnej (zajęcia edukacyjne),
– opracowuje bazę bibliograficzną artykułów z prenumerowanych czasopism z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
– wspomaga placówki oświatowe.

CZYTELNIA BIBLIOGRAFICZNA

Księgozbiór zawiera:
– wydawnictwa informacji bezpośredniej (encyklopedie ogólne i specjalne, leksykony, słowniki językowe ogólne i specjalne, słowniki rzeczowe),
– katalogi np. wydawnicze,
– informatory np. o formach kształcenia i dokształcania,
– publikacje z zakresu informacji naukowej,
– publikacje z historii i teorii bibliografii.
– publikacje z historii, teorii i praktyki bibliotekarstwa,
– bibliografie dziedzin i zagadnień w tym osobowe, regionalne i lokalne,
– zestawienia bibliograficzne,
– materiały związane z awansem zawodowym nauczyciela,
– zestawienia dotyczące prawa oświatowego.

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

Powstało w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jednym z celów tego projektu jest ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej. Użytkownik ma dostęp do Internetu, pakietu Office i pakietu edukacyjnego PWN (encyklopedia, słownik i atlas).
Pracownie dostępne są dla czytelników – użytkowników Biblioteki.