Wydział Udostępniania Zbiorów

Wydział Udostępniania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Małgorzata Zapędowska
malgorzata.zapedowska@pbw.bydgoszcz​.pl

tel. 52 341 30 74 wew. 18 czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl
tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew.17 wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funkcjonują: Czytelnia Główna, Wypożyczalnia, Zbiory Audiowizualne.

CZYTELNIA GŁÓWNA czynna: poniedziałek – godz. 9 – 15, wtorek – piątek godz. 9 – 19, sobota godz. 9 – 15

Czytelnia Główna ma charakter publiczny, skorzystać z niej może każdy kto posiada przy sobie dokument tożsamości. Księgozbiór dobrany jest tak, aby służył głównie kształceniu i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, studentom kierunków pedagogicznych oraz realizacji programu nauczania i wychowania. W czytelni znajduje się również bogaty księgozbiór językowy z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, uwzględniający metodykę nauczania, gramatykę, fonetykę, wymowę, beletrystykę (bajki). Udostępniane są również gry i zabawy wspomagające naukę języków obcych. Zbiory obejmują Mediotekę języka niemieckiego pod patronatem Goethe Institut.

ZBIORY CZYTELNI:
– księgozbiór językowy z angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, Medioteka języka niemieckiego Goethe Institut,
– gry i zabawy językowe,
– wydawnictwa informacji bezpośredniej (encyklopedie, słowniki, leksykony i opracowania),
– wydawnictwa metodyczne (np. przewodniki metodyczne i programy nauczania),
– literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych oraz z pozostałych dziedzin wiedzy,
– materiały dotyczące awansu zawodowego nauczycieli,
– wydawnictwa ciągłe – zeszyty naukowe (np. „Studia Pedagogiczne”, „Roczniki Pedagogiczne”),
– regionalia oraz gazety i czasopisma: pedagogiczne, metodyczne, historyczne, geograficzne, techniczne, literackie, kulturalne, społeczno-polityczne, naukowe.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIACZYTELNI GŁÓWNEJ: Prawo korzystania z Czytelni mają wszyscy posiadający przy sobie dowód tożsamości. Czytelnik, chcąc korzystać z Czytelni Głównej zobowiązany jest do elektronicznej rejestracji konta bibliotecznego. Czytelnia udostępnia zbiory na miejscu – wyjątek stanowią zbiory językowe, które można wypożyczać do domu na okres 4 tygodni z możliwością 3 prolongat, jeśli nie ma rezerwacji przez innego czytelnika. Na terenie Biblioteki znajduje się samoobsługowe ksero, można z niego skorzystać po zostawieniu dokumentu tożsamości.

WYPOŻYCZALNIA czynna: poniedziałek – godz. 9 – 15, wtorek – piątek godz. 9 – 19, sobota godz. 9 – 15

Zadaniem Wypożyczalni jest organizacja procesu udostępniania zbiorów oraz ewidencja czytelników i wypożyczeń. Każdy czytelnik korzystający pierwszy raz z usług PBW zobowiązany jest do założenia konta poprzez katalog online. Z chwilą zrealizowania złożonego zamówienia zakładana jest karta biblioteczna.

ZASADY KORZYSTANIAWYPOŻYCZALNI: Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają osoby pełnoletnie, posiadające stały meldunek w woj. kujawsko-pomorskim bądź studenci zamieszkali poza województwem, a rozliczający się z Biblioteką obiegówką.

Zasady udostępniania zbiorów:
– Studenci zapisywani są na podstawie dowodu osobistego i legitymacji studenckiej, a pozostałe osoby zapisywane są na podstawie dowodu osobistego.
– Czytelnicy mogą wypożyczać 5 książek jednorazowo.
– Termin wypożyczania książek wynosi 4 tygodnie.
– Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu książki przez czytelnika trzy razy po 30 dni, jeśli nie ma rezerwacji danego egzemplarza przez innego czytelnika.
– Czytelnik, który przetrzymuje książki płaci karę w wysokości 0,50 zł od każdego egzemplarza za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu.
– W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest odkupić ją lub pokryć jej wartość według wyceny, której dokonuje komisja.
– W przypadkach szczególnie uzasadnionych Bibliotece przysługuje prawo żądania zwrotu wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu.

ZBIORY AUDIOWIZUALNE dostępne są w wypożyczalni. Na uwagę zasługuje m.in. szeroki wybór:
– książek mówionych na płytach w formatach audio oraz MP3,
– adaptacji lektur szkolnych na płytach DVD i audiobookach,
– multimediów edukacyjnych z programami dla dzieci i młodzieży oraz wychowawców,
– tablic dydaktycznych i pakietów edukacyjnych.