Europejskie Dni Dziedzictwa 2024 w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

Europejskie Dni Dziedzictwa 2024 w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) to cykliczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu mieszkańcy Starego Kontynentu mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Podczas EDD nawet niedostępne na co dzień zabytki wpuszczają w swoje mury gości, a uczestnicy licznych spotkań, prelekcji i warsztatów poznają historię i kulturę zarówno narodową, jak i tę regionalną oraz lokalną.Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy i Muzeum Oświaty w Bydgoszczy - logotypy

Wydział Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego – Muzeum Oświaty w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na następujące wydarzenia (linki otwierają się w nowym oknie/karcie):

Logotyp Europejskich Dni Dziedzictwa - zarys zabytkowych budowli otoczonych 12 gwiazdami.

Wydarzenia te odbędą się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w dniach 7 i 14 września 2024 r.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Opiekunowie lokalnych obiektów i placówek kulturalnych w ramach EDD zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury – muzeów, skansenów, parków, ogrodów – nie zawsze dostępnych na co dzień dla publiczności lub do których wstęp wiąże się z opłatami. Proponują także wiele innych atrakcji, takich jak koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych; zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje.

Więcej informacji o EDD na stronie Europejskich Dni Dziedzictwa (strona zewnętrzna – otwiera się w nowym oknie/karcie)