Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2024/2025

Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2024/2025

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2024/2025 ustalił następujące priorytety:

  1. Wspomaganie szkół w zakresie podnoszenia wyników egzaminów zewnętrznych z matematyki i języka polskiego.
  2. Wspieranie szkół i placówek oświatowych w tworzeniu warunków do przestrzegania praw i obowiązków dzieci i młodzieży.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (link otwiera się w nowym oknie/karcie)

Grafika ilustracyjna