Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka

im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
katalog »

Oferta

Katalogi i bazy bibliograficzne

Katalogi i bazy bibliograficzne

KATALOG INTEGRO, Bibliografia Zagadnień Pedagogicznych, Bibliografia woj. kujawsko-pomorskiego (region bydgoski, region toruńsko-włocławski)

Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie zbiorów

Regulamin udostępniania zbiorów Godziny otwarcia – patrz na dole strony.

Niepełnosprawni

Niepełnosprawni

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu i poruszaniu się, pragnących skorzystać z zasobów i usług biblioteki

Czytelnia online

Czytelnia online

Dostęp do serwisu IBUK LIBRA zawierającego elektroniczne wersje książek naukowych. Cyfrowa wypożyczalnia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACADEMICA

Zajęcia edukacyjne

Zajęcia edukacyjne

Organizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów na wszystkich etapach kształcenia.

Bibliografie

Bibliografie

Zestawiania bibliograficzne na zamówienie nauczycieli. Na stronie internetowej dostępne są zestawienia prezentujące zbiory Biblioteki na aktualne i ważne tematy.

Organizacja konkursów

Organizacja konkursów

Quizy, konkursy tradycyjne i internetowe, literackie, plastyczne, rocznicowe.

Wspomaganie szkół

Wspomaganie szkół

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Zajęcia edukacyjne dla uczniów. Promowanie dobrych praktyk. O wspomaganiu

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne

Szkoła naszych dziadków i pradziadków; Losy nauczycieli bydgoskich w latach 1939 – 1945; Tajne nauczanie; Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendlerowa; Sekrety Bydgoszczy… Wszystkie tematy

Medioteka

Medioteka

Medioteka Języka Niemieckiego pod patronatem Goethe Institut, a także bogate zbiory do nauczania języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego. Zbiory dźwiękowe, filmy, audiobooki.

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny

Oferta specjalna w dostępie do zbiorów dla uczniów z rekomendacją nauczyciela prowadzącego.

Dostęp do Internetu

Dostęp do Internetu

Bezprzewodowy dostęp do sieci Internet dla użytkowników posiadających przenośne urządzenia zgodne z Wi-Fi. Możliwość korzystania z komputerów w Wydziale Informacji.

Konferencje i warsztaty

Konferencje i warsztaty

Organizacja konferencji metodycznych, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli.

Wolontariat

Wolontariat

Projekty wolontariatu europejskiego w bibliotece: Travel to Europe, Together in Europe, To Be Like Librarian. (więcej…)

O bibliotece

Wydział Udostępniania Zbiorów
Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych
Muzeum Oświaty
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Kodeks etyki pracowników
Historia biblioteki
Struktura organizacyjna
Wydział Udostępniania Zbiorów

Wydział Udostępniania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Małgorzata Zapędowska
malgorzata.zapedowska@pbw.bydgoszcz​.pl

tel. 52 341 30 74 wew. 18 czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl
tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew.17 wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funkcjonują: Czytelnia Główna, Wypożyczalnia, Zbiory Audiowizualne. (więcej…)

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Lucyna Poźniakowska-Misiak
lucyna.pozniakowska@pbw.bydgoszcz​.pl

Tel. 52 341 19 84 wew. 13 – opracowanie
Tel. 52 340 01 40 – gromadzenie

opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych

Wydział Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Ewa Bedełek
ewa.​bedelek@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Tel. 52 341 30 74 / 52 341 19 84 wew. 16

pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

W ramach wydziału funkcjonuje:
Czytelnia Bibliograficzna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. (więcej…)

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

KIEROWNIK WYDZIAŁU:

mgr Joanna Grabowska-Janowiak
joanna.​grabowska@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czynne:

poniedziałek 8:00 – 15:00
wtorek 8:00 – 17:00
środa, czwartek, piątek 8:00 – 15:00

Tel. 52 342 65 90
muzeum​.pbw​.bydgoszcz​.pl

Muzeum funkcjonuje od 15 września 1985 roku, a w strukturze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy od 1992 roku. (więcej…)

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

KIEROWNIK WYDZIAŁU: mgr Małgorzata Wierzbowska
malgorzata.wierzbowska@pbw.bydgoszcz​.pl

Tel. 52 341 30 74
Tel. 52 341 19 84
administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kodeks etyki pracowników

Kodeks etyki pracowników

Kodeks etyki pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy wyznacza standardy postępowania pracowników w związku z wykonywaniem przez nich zadań służby publicznej, rozumianej nie tylko jako wykonywanie poleceń zwierzchników, lecz również jako służenie interesom wspólnoty samorządowej i społeczności lokalnej oraz postępowanie zgodnie z wartościami przyjętymi w demokratycznym społeczeństwie. 

Pobierz “Kodeks etyki pracowników PBWkodeks_etyki.pdf – Pobrano 242 razy – 291 KB

Historia biblioteki

Historia biblioteki

Biblioteka powstała w 1921 r. w Toruniu jako Okręgowa Biblioteka Pedagogiczna Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego z inicjatywy pierwszego kuratora Zygmunta Gąsiorowskiego. Księgozbiór gromadzono w oparciu o apel zwrócony do wydawnictw i księgarń.

W 1932 r. w związku z likwidacją kuratorium księgozbiór przekazano bibliotece w Grudziądzu.

Biblioteka wznowiła swoją działalność 1 października 1938 r. w (więcej…)

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Ewa Pronobis-Sosnowska

tel. 52 341 19 84

dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl

WYDZIAŁY:

WYDZIAŁ GROMADZENIAOPRACOWANIA ZBIORÓW
WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
WYDZIAŁ INFORMACJIWSPOMAGANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
MUZEUM OŚWIATY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
85 – 094 Bydgoszcz

Dyrektor
mgr Ewa Pronobis-Sosnowska
e‑mail: dyrektor@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Dyrektor Biblioteki przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 11:00 do 16:00. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy przyjęcia interesantów odbywają się w następny dzień tygodnia w tych samych godzinach.

Informacja
tel. 52 341 19 84 wew. 16
e‑mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Sekretariat
tel. 52 341 19 84
e‑mail: administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Główna księgowa
mgr Anna Kuriata-Urbanek
tel. 52 341 71 86
e‑mail: ksiegowosc1@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Kierownik gospodarczy
tel. 52 341 19 84
e‑mail: malgorzata.​wierzbowska@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Gromadzenie i opracowanie zbiorów
tel. 52 340 01 40
e‑mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Czytelnia
tel. 52 341 19 84 w. 18
e‑mail: czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Wypożyczalnia
tel. 52 341 19 84 w. 17
e‑mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Muzeum Oświaty
tel. 52 342 65 90
e‑mail: muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Inspektor ochrony danych osobowych
mgr Edyta Ksobiak
iod@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Godziny pracy biblioteki: poniedziałki, soboty - 9.00-15.00, wtorki, środy, czwartki, piątki - 9.00-19.00