Wydarze­nia

Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Styczeń
Styczeń
Styczeń
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  27-02-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • O Maria­nie Rejew­skim
  10:00 -10:45
  27-02-2018

  Pogadanka, zwiedza­nie wystawy, krzyżówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­wa­niu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów z elemen­tami języka niemiec­kiego, wzboga­ca­jące wiedzę o wybit­nym bydgosz­cza­ni­nie.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  27-02-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • O Maria­nie Rejew­skim
  11:00 -11:45
  27-02-2018

  Pogadanka, zwiedza­nie wystawy, krzyżówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­wa­niu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów z elemen­tami języka niemiec­kiego, wzboga­ca­jące wiedzę o wybit­nym bydgosz­cza­ni­nie.

 • Szkoła naszych dziad­ków i pra…
  13:10 -14:40
  27-02-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

28
Marzec
Marzec
Marzec
Marzec
Print Friendly, PDF & Email