Wyda­rzenia

«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Styczeń
Styczeń
Styczeń
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  11:00 -12:30
  09-02-2018

  Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpitalu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

10
11
12
13
 • Półko­lonie w Muzeum Oświaty
  11:00 -12:30
  13-02-2018

  Zajęcia muzealne z uczest­ni­kami półko­lonii: jak wyglądała dawna oświata, podręcz­niki, zwyczaje szkolne. Warsztaty kali­grafii – pisanie piórem ze stalówką i atra­mentem. Rysowanie, lepienie plaste­li­no­wych figurek.

14
15
 • Klub Enigma
  10:30 -11:15
  15-02-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

16
 • Półko­lonie w Muzeum Oświaty
  10:00 -11:30
  16-02-2018

  Zajęcia muzealne z uczest­ni­kami półko­lonii: jak wyglądała dawna oświata, podręcz­niki, zwyczaje szkolne. Warsztaty kali­grafii – pisanie piórem ze stalówką i atra­mentem. Rysowanie, lepienie plaste­li­no­wych figurek.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  16-02-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

17
18
19
20
21
22
23
 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  23-02-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  11:15 -12:00
  23-02-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  13:30 -14:15
  23-02-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

24
25
26
27
 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  27-02-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • O Marianie Rejewskim
  10:00 -10:45
  27-02-2018

  Pogadanka, zwie­dzanie wystawy, krzyżówki, komiksy, książki o Rejewskim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów z elemen­tami języka niemiec­kiego, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  27-02-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • O Marianie Rejewskim
  11:00 -11:45
  27-02-2018

  Pogadanka, zwie­dzanie wystawy, krzyżówki, komiksy, książki o Rejewskim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów z elemen­tami języka niemiec­kiego, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  13:10 -14:40
  27-02-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

28
 • Angielski kwadrans
  08:40 -08:55
  28-02-2018

  Nauka języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych.

 • Kurs kompu­te­rowy dla seniorów
  10:00 -12:00
  28-02-2018

  Warsztaty prze­ciw­dzia­ła­jące cyfrowemu wyklu­czeniu osób starszych.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  13:00 -14:30
  28-02-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Losy nauczy­cieli bydgo­skich
  13:00 -14:00
  28-02-2018

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwie­dzanie stałej wystawy.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  14:30 -16:00
  28-02-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Losy nauczy­cieli bydgo­skich
  14:30 -15:30
  28-02-2018

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwie­dzanie stałej wystawy.

Marzec
Marzec
Marzec
Marzec