Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy

Podobne nadcho­dzące wydarzenia

 • 05-10-2019 15:00 – 05-10-2019 20:00
  • kiermasz książek obcoję­zycz­nych,
  • Klub Enigma dla rodzin,
  • oldsku­lowe kino domowe dla dzieci,
  • krzyżówki i rebusy,
  • Zrób własną książkę – warsz­taty leporello,
  • Z językiem obcym na wesoło – zajęcia dla uczest­ników od 6 do 99 lat
  • Literackie bingo,
  • Od kipu do klawia­tury,
  • Lektu­rowa kryptogra,
  • bajkowa skrzynia dla najmłod­szych,
  • teatrzyk kamishibai,
  • loteria fantowa,
  • wystawy: Nie zaginaj rogów, Litera­tura dziecięca w zbiorach PBW, Sukcesy i osiągnięcia Biblio­teki,
  • rozwią­zanie konkursu Złóż życzenia Biblio­tece.