Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty w Bydgoszczy

Podobne nadcho­dzące wyda­rzenia

 • 18-11-2019 08:30 – 18-11-2019 09:15

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. Uczest­nicy powinni ze sobą współ­pra­cować, wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne, rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 18-11-2019 13:30 – 18-11-2019 14:15

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. Uczest­nicy powinni ze sobą współ­pra­cować, wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne, rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 18-11-2019 11:30 – 18-11-2019 12:15

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. Uczest­nicy powinni ze sobą współ­pra­cować, wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne, rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 18-11-2019 12:30 – 18-11-2019 13:15

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. Uczest­nicy powinni ze sobą współ­pra­cować, wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne, rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 18-11-2019 10:30 – 18-11-2019 11:15

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. Uczest­nicy powinni ze sobą współ­pra­cować, wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne, rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 18-11-2019 09:30 – 18-11-2019 10:15

  Gracze muszą opuścić pomiesz­czenie w 45 min. Uczest­nicy powinni ze sobą współ­pra­cować, wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne, rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 26-11-2019 11:30 – 26-11-2019 12:15

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 26-11-2019 10:30 – 26-11-2019 11:15

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 26-11-2019 08:30 – 26-11-2019 09:15

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 26-11-2019 09:30 – 26-11-2019 10:15

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.