Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

Podobne nadcho­dzące wyda­rzenia

 • 22-11-2019 10:30 – 22-11-2019 12:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 25-11-2019 10:00 – 25-11-2019 11:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 17-12-2019 11:00 – 17-12-2019 12:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl.1 – 3 w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek.

 • 17-12-2019 09:00 – 17-12-2019 10:30
  Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci o tema­tyce zwią­zanej ze Świętym Miko­łajem i Bożym Naro­dze­niem.
 • 18-12-2019 11:00 – 18-12-2019 12:30
  Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci o tema­tyce zwią­zanej ze Świętym Miko­łajem i Bożym Naro­dze­niem.
 • 18-12-2019 09:00 – 18-12-2019 10:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl.1 – 3 w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek.

 • 19-12-2019 09:00 – 19-12-2019 10:30
  Zajęcia eduka­cyjne dla dzieci o tema­tyce zwią­zanej ze Świętym Miko­łajem i Bożym Naro­dze­niem.
 • 19-12-2019 11:00 – 19-12-2019 12:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów kl.1 – 3 w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek.

 • 21-01-2020 10:30 – 21-01-2020 12:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 21-01-2020 09:00 – 21-01-2020 10:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.