Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

Podobne nadcho­dzące wydarzenia

 • 20-09-2019 09:45 – 20-09-2019 11:15

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 23-09-2019 09:30 – 23-09-2019 11:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 25-09-2019 10:30 – 25-09-2019 12:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 01-10-2019 09:00 – 01-10-2019 10:00

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwiedzanie stałej wystawy.

 • 02-10-2019 10:15 – 02-10-2019 11:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 02-10-2019 09:00 – 02-10-2019 10:15

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 04-10-2019 09:30 – 04-10-2019 11:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 08-10-2019 10:00 – 08-10-2019 11:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 11-10-2019 09:00 – 11-10-2019 10:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 15-10-2019 10:00 – 15-10-2019 11:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.