Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

Powią­zane nadcho­dzące wyda­rzenia

 • 07-01-2019 09:00 – 07-01-2019 11:00

  Zajęcia dla młodzieży.

 • 08-01-2019 10:00 – 08-01-2019 11:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 09-01-2019 09:00 – 09-01-2019 10:20

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów szkół podsta­wo­wych o Irenie Sendle­rowej.

 • 10-01-2019 13:30 – 10-01-2019 15:00

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów szkół podsta­wo­wych o Irenie Sendle­rowej.

 • 10-01-2019 12:00 – 10-01-2019 13:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów szkół podsta­wo­wych o Irenie Sendle­rowej.

 • 11-01-2019 10:00 – 11-01-2019 11:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 11-01-2019 09:00 – 11-01-2019 10:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 16-01-2019 11:30 – 16-01-2019 13:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 16-01-2019 10:30 – 16-01-2019 11:30

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • 23-01-2019 11:30 – 23-01-2019 13:00

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.