Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy