Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Podobne nadcho­dzące wyda­rzenia

 • 17-12-2019 12:30 – 17-12-2019 14:00

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • 18-12-2019 09:30 – 18-12-2019 10:15

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów o tym, jak prze­ciw­sta­wiać się nega­tywnym zjawi­skom agresji w Inter­necie i w poza nim.

 • 18-12-2019 09:30 – 18-12-2019 10:15

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów o tym, jak prze­ciw­sta­wiać się nega­tywnym zjawi­skom w Inter­necie i poza nim.

 • 19-12-2019 09:00 – 19-12-2019 10:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

 • 10-01-2020 11:30 – 10-01-2020 12:15

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów o tym, jak prze­ciw­sta­wiać się nega­tywnym zjawi­skom agresji w Inter­necie i w poza nim.

 • 10-01-2020 10:30 – 10-01-2020 11:15

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów o tym, jak prze­ciw­sta­wiać się nega­tywnym zjawi­skom agresji w Inter­necie i w poza nim.

 • 10-01-2020 09:30 – 10-01-2020 10:15

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów o tym, jak prze­ciw­sta­wiać się nega­tywnym zjawi­skom agresji w Inter­necie i w poza nim.