Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych PBW w Byd­goszczy

Nad­cho­dzące powią­zane wyda­rzenia

 • 26-02-2019 09:30 – 26-02-2019 10:30

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla mło­dzieży przy­go­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”.

 • 26-02-2019 11:30 – 26-02-2019 12:30

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla mło­dzieży przy­go­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”.

 • 26-02-2019 10:30 – 26-02-2019 11:30

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla mło­dzieży przy­go­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”.

 • 05-03-2019 11:00 – 05-03-2019 12:30

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla mło­dzieży przy­go­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”.

 • 05-03-2019 09:30 – 05-03-2019 11:00

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla mło­dzieży przy­go­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”.

 • 07-03-2019 10:30 – 07-03-2019 12:00

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla mło­dzieży przy­go­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”.

 • 07-03-2019 09:00 – 07-03-2019 10:30

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla mło­dzieży przy­go­to­wane w ramach pro­jektu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”.