Darmowy ibuk miesiąca

Darmowy ibuk miesiąca

Mężczyzna w garniturze wręcza prezent kobiecie na okładce książki pt. "Mówimy uprzejmie" Małgorzaty Marciniak.© PBWPoradnik językowego savoir-vivre´u pt. „Mówimy uprzejmie“ szczegółowo przedstawia zasady grzeczności językowej obowiązujące w relacjach między różnymi osobami, np. przełożonym i podwładnym, i w różnych sytuacjach, np. na ulicy, w sklepie, w windzie. Bogaty w przykłady, uczy, jakimi słowami witać się i żegnać, dziękować i przepraszać albo np. grzecznie odmawiać.

Książkę wzbogacają porady językowe dotyczące różnych aspektów grzeczności językowej. W nowym wydaniu wskazane są zasady grzeczności językowej w mediach społecznościowych w relacjach oficjalnych i nieoficjalnych. (opis wydawcy)

Naszym czytelnikom oferujemy pełny tekst książki do 30.04.2024 r. (dostęp po zalogowaniu się na platformie IBUK Libra). W bibliotece nie jest wymagane logowanie, a poza wewnętrzną siecią wystarczy użyć PIN‑u otrzymanego w wypożyczalni.

Spis treści

Linki przenoszą do serwisu IBUK Libra:

PODSTAWY GRZECZNOŚCI JĘZYKOWEJ 12
Grzeczność językowa 12
Strategie grzecznościowe 15
Zasada poszanowania suwerenności partnera 19
Grzeczność a kompetencja komunikacyjna 21
Grzeczność a etyka porozumiewania się 23
Grzeczność a szczerość 24
Grzeczność a poprawność językowa 27
Repliki aktów grzecznościowych 28
Grzeczność niejęzykowa 31
Faux pas (gafa towarzyska) 33
Polska grzeczność na tle innych kultur 34
Historia grzeczności językowej XXXXI wieku 37
Grzecznościowe powinności kobiety i mężczyzny 41
Grzeczność biznesowa 43
Grzeczność w relacjach przełożony – podwładny 45
Grzeczność w relacjach nauczyciel – uczeń 46
Grzeczność w relacjach ksiądz – parafianie 48
Tytulatura 49
Relacje na pan, pani 51
Relacje na ty 54
Przejście na ty 59
Relacje pośrednie między ty a pan, pani 61
Formy powitań i pożegnań jako formy tworzenia relacji pośrednich 64
Powitania 66
Akty zwrócenia się do odbiorcy 69
Pytania grzecznościowe 71
Komplementy 74
Deklaracje pomocy 77
Przedstawianie się, przedstawianie komuś kogoś 78
Pożegnania 82
Podziękowania 85
Przeproszenia 90
Prośby 95
Polecenia 99
Wyrazy współczucia 101
Odmowa 104
Grzeczność w placówkach handlowych i usługowych 106
Grzeczność w publicznych środkach komunikacji 109
Grzeczność na ulicy 111
Grzeczność w windzie 112
Rozmowy przez domofon 113
Grzeczność w stosunkach sąsiedzkich 115
Grzeczność wobec słabszych 116
Grzeczność w szpitalach, hospicjach, w domach opieki itp. 117
Grzeczność w przemówieniach 119
Formuły rozpoczynające wystąpienia publiczne 123
Grzeczność na wykładach 125
Grzeczność w referatach 128
Grzeczność w pogadankach, prelekcjach, odczytach 131
Grzeczność w dyskusjach i sporach 132
Listy tradycyjne 136
Listy elektroniczne (e‑maile) 141
Komunikacja SMS-owa 145
Kartki świąteczne 147
Widokówki 149
Rozmowy przez telefon stacjonarny 150
Rozmowy przez telefon komórkowy 155
Poczta głosowa. Sekretarka automatyczna 156
Grzeczność w mediach 158
Grzeczność wobec gościa w studiu radiowym i telewizyjnym 159
Relacje grzecznościowe między nadawcą a odbiorcą radiowym i telewizyjnym 166
Grzeczność w prasie 175
Grzeczność w mediach społecznościowych (Anna Dąbkowska) 180
Grzeczność w wydawnictwach książkowych 190
Zmiany we współczesnych obyczajach grzecznościowych 194
FORMY ADRESATYWNE 200
ŁAMANIE NORM GRZECZNOŚCIWYPOWIEDZIACH PUBLICZNYCHMEDIALNYCH 224
PORADY JĘZYKOWE 238