Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
05-02-2018 10:30 – 12:00

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.