Kurs kompu­te­rowy dla seniorów

Zobacz kalen­darz

Warsz­taty prze­ciw­dzia­ła­jące cyfro­wemu wyklu­czeniu osób starszych.