Wydział Groma­dzenia i Opra­co­wania Zbiorów PBW w Bydgoszczy

Podobne nadcho­dzące wyda­rzenia

  • 21-01-2020 10:30 – 21-01-2020 12:00

    Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry plan­szowe uczą się historii Polski.

  • 21-01-2020 09:00 – 21-01-2020 10:30

    Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry plan­szowe uczą się historii Polski.