Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
08-02-2018 13:00 – 14:30

Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpi­talu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.