Stara szkoła

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

Stara szkoła

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

Pastwiska wyobraźni

Warsztaty dla muze­al­ników z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego pt. „Edukacja niepod­le­gło­ściowa“.