Wyda­rzenia

Kalen­darz prezen­tuje zajęcia eduka­cyjne, muze­alne, wystawy, spotkania autor­skie, szko­lenia i warsz­taty orga­ni­zo­wane przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Październik
Październik
Październik
Październik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • Stara szkoła
  08:30 ‑10:00
  15-11-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Stara szkoła
  11:20 ‑12:40
  15-11-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

16
17
18
19
20
21
22
 • Stara szkoła
  10:30 ‑12:00
  22-11-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

23
24
25
 • Stara szkoła
  10:00 ‑11:30
  25-11-2019

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

26
 • O Marianie Rejew­skim
  08:30 ‑09:15
  26-11-2019

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  08:30 ‑09:15
  26-11-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Graj i ucz się języka niemiec­kiego
  08:30 ‑09:15
  26-11-2019

  Zajęcia eduka­cyjne z wyko­rzy­sta­niem gier języ­ko­wych, m.in. Sprach Memo, Tabu, Das Spiel der Berufe Deutsch, Verben Bingo.

 • Klub Enigma
  08:30 ‑09:15
  26-11-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Graj i ucz się języka niemiec­kiego
  09:30 ‑10:15
  26-11-2019

  Zajęcia eduka­cyjne z wyko­rzy­sta­niem gier języ­ko­wych, m.in. Sprach Memo, Tabu, Das Spiel der Berufe Deutsch, Verben Bingo.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  09:30 ‑10:15
  26-11-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  09:30 ‑10:15
  26-11-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • O Marianie Rejew­skim
  09:30 ‑10:15
  26-11-2019

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

 • Klub Enigma
  10:30 ‑11:15
  26-11-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Graj i ucz się języka niemiec­kiego
  10:30 ‑11:15
  26-11-2019

  Zajęcia eduka­cyjne z wyko­rzy­sta­niem gier języ­ko­wych, m.in. Sprach Memo, Tabu, Das Spiel der Berufe Deutsch, Verben Bingo.

 • O Marianie Rejew­skim
  10:30 ‑11:15
  26-11-2019

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  10:30 ‑11:15
  26-11-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Graj i ucz się języka niemiec­kiego
  11:30 ‑12:15
  26-11-2019

  Zajęcia eduka­cyjne z wyko­rzy­sta­niem gier języ­ko­wych, m.in. Sprach Memo, Tabu, Das Spiel der Berufe Deutsch, Verben Bingo.

 • Akademia Gier Logicz­nych
  11:30 ‑12:15
  26-11-2019

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  11:30 ‑12:15
  26-11-2019

  Gracze muszą w 45 minut rozwiązać wiele zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy zabawy powinni ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • O Marianie Rejew­skim
  11:30 ‑12:15
  26-11-2019

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

27
28
29
30
Grudzień