Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce

Zobacz kalendarz
Ocena prac nadesłanych na konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego, polegający na nagraniu filmu w formacie MP4, którego treścią jest ustna prezentacja książki metodą booktalkingu.