Zmiana godzin otwarcia Biblio­teki w okresie wakacyjnym

Zmiana godzin otwarcia Biblio­teki w okresie wakacyjnym

Infor­mu­jemy, że w okresie od 2.07.2018 r. do 31.08.2018 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy będzie czynna od ponie­działku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, a w sobotę – nieczynna.