Majowe święta w biało-czerwonych barwach

Majowe święta w biało-czerwonych barwach

Zbliżające się święta państwowe: Święto Pracy, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja były okazją do zorganizowania zajęć edukacyjnych zatytułowanych „Znam barwy i symbole narodowe”, w których wzięli udział uczniowie klas I‑III szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolne.

Celem zajęć było kształtowanie szacunku dla symboli narodowych, budzenie poczucia tożsamości, rozwijanie zainteresowań historią naszego kraju, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

Najważniejszą częścią spotkań, po krótkiej pogadance na temat symboli narodowych, było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki wykorzystaliśmy fragmenty książek: „Poradnik małego patrioty” Marcina Przewoźnika, „Czy znasz ten kraj?” Aleksandry Plec i Marzenny Skoczylas, „ABC małego patrioty” Janusza Puskarza oraz legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotomskiej „Legendy polskie”.

W sali Akademii została przygotowana wystawka książek dla najmłodszych o tematyce patriotycznej z księgozbioru biblioteki. Ważnym punktem zajęć było rozwiązywanie quizu na temat czytanych utworów oraz wykonywanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwonych barwach.

Kolejne zajęcia w Akademii już w maju.

Cała Polska Czyta Dzieciom - logotyp© Fundacja ABC XXICelem naszych wszystkich działań w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek jest promocja książki i biblioteki oraz rozwijanie nawyków i kompetencji czytelniczych poprzez przybliżanie nowości z zakresu literatury dziecięcej w sposób atrakcyjny i dostosowany do ich wieku i możliwości rozwojowych. We współpracy z Fundacją ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom chcemy wspierać dzieci we wszechstronnym rozwoju, promować postawy prospołeczne, tworzyć motywację do czytania i integrację dzieci.

Grażyna Ruta-Balińska – Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów