Narodowe Czytanie 2020

Zobacz kalendarz
  • list Prezydenta RP
  • oglądanie Rękopisu „Balladyny” Juliusza Słowackiego w bibliotece cyfrowej Polona
  • multimedialny quiz
  • wersja cyfrowa pełnego tekstu „Balladyny” Juliusza Słowackiego
  • fotograficzna relacja z wystawy zbiorów bibliotecznych związanych z tematyką akcji
  • prezentacja cytatów „Wartości i antywartości w Balladynie Juliusza Słowackiego”
  • plakat interaktywny
  • wysłuchanie przedstawienia z archiwum Teatru Polskiego Radia