Inter­ne­towy uniwer­sytet dziecięcy na lekcji języka niemiec­kiego

Zobacz kalen­darz

Warsz­taty dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego. Zgłoszenia uczest­ników przyj­mo­wane do 29 września pocztą elektro­niczną: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.