Vlogi i wideo na lekcji języka niemieckiego

Webinar prze­zna­czony dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego wszyst­kich typów szkół. Reje­stracja drogą elek­tro­niczną: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl do 19.10.2020 r. Link otrzy­mają Państwo po zgło­szeniu udziału. Dodat­ko­wych infor­macji udzie­lają Alina Melnicka-Zygmunt i Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz tel. 52 341 19 84 w. 18.