Germa­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów

Zobacz kalen­darz
31-03-2020 09:00 – 10:30
Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – zajęcia dla dzieci i młodzieży.