Dzień Mariana Rejewskiego

W programie:

 • prelekcja płk. Jerzego Lelwica
 • posa­dzenie Dębu Pamięci Mariana Rejewskiego
 • zwie­dzanie Sali Pamięci poświę­conej wybit­nemu kryptologowi
 • promocja publi­kacji „Marian Rejewski – pogromca Enigmy”
 • szachy plene­rowe
 • pokój zagadek
 • gry logiczne
 • poczę­stunek

Znam barwy i symbole narodowe

Cele zajęć:

 • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej,
 • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami narodowymi,
 • kształ­to­wanie postaw patriotycznych,
 • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytelniczych.

Znam barwy i symbole narodowe

Cele zajęć:

 • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej,
 • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami narodowymi,
 • kształ­to­wanie postaw patriotycznych,
 • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytelniczych.

Znam barwy i symbole narodowe

Cele zajęć:

 • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej,
 • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbo­lami narodowymi,
 • kształ­to­wanie postaw patriotycznych,
 • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytelniczych.