Czy wojna jest dla dzieci?

Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych o zagro­że­niach i konse­kwen­cjach działań wojen­nych.

Gra o Polskę

Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry planszowe uczą się historii Polski.

Gra o Polskę

Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry planszowe uczą się historii Polski.