Gra o Polskę

Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry plan­szowe uczą się historii Polski.

Gra o Polskę

Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 2 – 8 szkoły podsta­wowej, na których uczniowie poprzez gry plan­szowe uczą się historii Polski.

Hejt, mowa niena­wiści

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów o tym, jak prze­ciw­sta­wiać się nega­tywnym zjawi­skom agresji w Inter­necie i w poza nim.

Hejt, mowa niena­wiści

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów o tym, jak prze­ciw­sta­wiać się nega­tywnym zjawi­skom agresji w Inter­necie i w poza nim.

Hejt, mowa niena­wiści

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów o tym, jak prze­ciw­sta­wiać się nega­tywnym zjawi­skom agresji w Inter­necie i w poza nim.