Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
09-10-2017 11:00 – 12:30

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.