Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce

Zobacz kalendarz
Ogłoszenie konkursu adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Polega on na nagraniu filmu w formacie MP4, którego treścią jest ustna prezentacja książki wybranej przez uczestnika spośród publikacji zakupionych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, metodą booktalkingu.

Ostateczny termin przyjmowania prac upływa 07.12.2018 r. o godz. 19.00. Cele konkursu:

 • Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży,
 • Promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • Popularyzacja metody booktalkingu, pozwalającej dzielić się entuzjazmem do książek i zachęcać do czytania dla przyjemności,
 • Popularyzacja i zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do promocji czytelnictwa,
 • Rozwijanie kreatywności, wrażliwości i zainteresowań literackich uczniów.

Related upcoming events

 • 05-03-2021 13:00 – 05-03-2021 14:30

  Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych. I etap (szkolny)

 • 14-03-2021 23:59 – 14-03-2021 23:59
  Ostatni dzień przyjmowania prac na konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych klas 4 – 6 (kategoria I), klas 7 – 8 (kategoria II) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (kategoria III).
 • 14-03-2021 23:59 – 14-03-2021 23:59

  Ostateczny termin przesyłania odpowiedzi w formularzu internetowym dla uczestników ponadregionalnego konkursu wiedzy o twórczości i życiu Stanisława Lema.

 • 16-04-2021 13:00 – 16-04-2021 14:30

  Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych. II etap (regionalny)

 • 06-06-2021 13:00 – 06-06-2021 14:30

  Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych. III etap (ogólnopolski)