Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce

Zobacz kalendarz
Ogłoszenie konkursu adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Polega on na nagraniu filmu w formacie MP4, którego treścią jest ustna prezentacja książki wybranej przez uczestnika spośród publikacji zakupionych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, metodą booktalkingu.

Ostateczny termin przyjmowania prac upływa 07.12.2018 r. o godz. 19.00. Cele konkursu:

  • Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych,
  • Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży,
  • Promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • Popularyzacja metody booktalkingu, pozwalającej dzielić się entuzjazmem do książek i zachęcać do czytania dla przyjemności,
  • Popularyzacja i zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do promocji czytelnictwa,
  • Rozwijanie kreatywności, wrażliwości i zainteresowań literackich uczniów.