Świą­teczne spotkanie z „Dziad­kiem do orzechów“

View Calendar

Zajęcia eduka­cyjne dla najmłodszych:
– poga­danka nt. książki „Dziadek do orze­chów“ E.T.A. Hoffmanna;
– głośne czytanie frag­mentów opowiadania;
– wyko­ny­wanie zakładek do książek z dziad­kiem do orzechów;
– zwie­dzanie wystawy „Dziadki do orzechów“.