Stani­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

View Calendar

Posie­dzenie jury ocenia­ją­cego prace nade­słane na woje­wódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki.