Stani­sław Moniuszko – mistrz dźwięków, który «sam toczy się do serca»”

Zobacz kalen­darz

Posie­dzenie jury ocenia­ją­cego prace nadesłane na wojewódzki konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat promu­jący Rok Stani­sława Moniuszki.