O Marianie Rejewskim

Zobacz kalen­darz
05-04-2019 11:00 – 11:45

Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgoszczaninie.