Podsumowanie konkursu „Tradycje wielkanocne w mojej Małej Ojczyźnie”

Podsumowanie konkursu „Tradycje wielkanocne w mojej Małej Ojczyźnie”

W czwartek, 25 kwietnia o godzinie 15.30, w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Tradycje wielkanocne w mojej Małej Ojczyźnie”.

Organizatorem konkursu była Biblioteka, a honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego. Nadesłano ponad 80 prac z 25 placówek edukacyjnych.

Miło nam poinformować, że Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Grażyna Dziedzic ufundowała dodatkowe nagrody dla laureatów. Nagrody te wręczyła Anna Koziołkiewicz, starszy wizytator Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej.

W klimat spotkania wprowadziła przybyłych gości ciekawa pogawędka i prezentacja dotycząca regionalnych zwyczajów i obyczajów wielkanocnych, którą przygotowała Justyna Frelichowska — pracownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

W trakcie uroczystości jurorki konkursu, dr Maria Sobieszczyk i Anna Kraszkiewicz, podsumowały od strony merytorycznej i omówiły walory artystyczne nadesłanych prac.

Następnie odbyła się najbardziej ekscytująca część wydarzenia, wręczenie laureatom i wyróżnionym uczestnikom konkursu nagród i dyplomów.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Zobacz galerię fotografii z podsumowania konkursu.

Izabela Kamasz, Justyna Frelichowska – Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów