Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze

Zobacz kalen­darz
26-04-2019 09:30 – 10:30

Mate­ma­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze

Połą­czenie geome­trii ze sztuką, tworzenie obrazów za pomocą odcinków z kolo­ro­wych nitek. Uczest­nicy zapo­znają się z goto­wymi obra­zami oraz sami spró­bują sił w wyszy­waniu.