Matema­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze

Zobacz kalen­darz
26-04-2019 09:30 – 10:30

Matema­tyczne wyszy­wanie, czyli haft na papierze

Połączenie geome­trii ze sztuką, tworzenie obrazów za pomocą odcinków z koloro­wych nitek. Uczest­nicy zapoznają się z gotowymi obrazami oraz sami spróbują sił w wyszy­waniu.