Legendy bydgo­skie

Zobacz kalen­darz

Zajęcia dla dzieci w wieku przed­szkolnym i wczesnosz­kolnym. Uczest­nicy poznają podania, legendy, baśnie i bajki o tematyce regio­nalnej, rysują, kolorują, tworzą, bawią się.