Księ­go­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny PBW w Bydgoszczy

View Calendar
26-11-2018 11:00 – 12:00

Spotkanie dla studentów germa­ni­styki – promocja zbiorów niemiec­ko­ję­zycz­nych biblio­teki i Medio­teki Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut dzia­ła­jącej w Czytelni.