Głośne czytanie

Głośne czytanie dla osób z Polskiego Związku Niewi­do­mych na temat 100-lecia odzyskania niepod­le­głości.

Czytamy Sulimę-Kamiń­skiego

Kolejne spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ przygo­to­wane dla osób niewi­do­mych i słabo­wi­dzą­cych z Koła Powia­to­wego w Bydgoszczy Polskiego Związku Niewi­do­mych. Tym razem okazją do spotkania są obchody 90. rocznicy urodzin Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego, najwy­bit­niej­szego bydgo­skiego pisarza, autora „Mostu królowej Jadwigi“.