Klub Enigma

Zobacz kalendarz

Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomieszczenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcznością i umiejętnością logicznego myślenia. Uczestnicy muszą ze sobą współpracować i wykorzystać swoje zdolności analityczne. Tutaj liczy się spostrzegawczość, kreatywność, spryt i wiedza.

Podobne nadchodzące wydarzenia

 • 29-11-2021 08:45 – 29-11-2021 10:15

  Zajęcia dla młodzieży.

 • 29-11-2021 11:30 – 29-11-2021 13:30

  Zajęcia eduka­cyjne dla kl. 1 – 3 szkoły podstawowej. Cele zajęć:

  • podno­szenie kompe­tencji infor­ma­tycz­nych uczniów;
  • rozwi­janie umiejęt­ności rozumienia, anali­zo­wania i rozwią­zy­wania problemów;
  • nauczanie progra­mo­wania i rozwią­zy­wania problemów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfrowych.
 • 30-11-2021 08:40 – 30-11-2021 08:55

  Język angielski dla opornych.

 • 30-11-2021 09:00 – 30-11-2021 10:30

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 30-11-2021 10:30 – 30-11-2021 12:00

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 01-12-2021 09:00 – 01-12-2021 09:45

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Gracze mają 45 minut, aby rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcznością i umiejętnością logicznego myślenia. Uczestnicy muszą ze sobą współpracować i wykorzystać swoje zdolności analityczne. Tutaj liczy się spostrzegawczość, kreatywność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do otwarcia sejfu. Wystarczy znaleźć kod…

 • 01-12-2021 09:00 – 01-12-2021 09:45

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

 • 01-12-2021 09:00 – 01-12-2021 10:30

  Zajęcia edukacyjne dla młodzieży z zakresu psychoprofilaktyki. 

 • 01-12-2021 10:00 – 01-12-2021 10:45

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Gracze mają 45 minut, aby rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcznością i umiejętnością logicznego myślenia. Uczestnicy muszą ze sobą współpracować i wykorzystać swoje zdolności analityczne. Tutaj liczy się spostrzegawczość, kreatywność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do otwarcia sejfu. Wystarczy znaleźć kod…

 • 01-12-2021 10:00 – 01-12-2021 10:45

  Zajęcia edukacyjne dla uczniów.