Germa­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów

View Calendar
23-01-2020 10:00 – 11:30

Germa­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów

Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – zajęcia dla dzieci i młodzieży.