Czy wojna jest dla dzieci?

View Calendar
10-12-2019 08:30 – 10:00

Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych o zagro­że­niach i konse­kwen­cjach działań wojennych.